Ochrona danych osobowych

1. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych, charakter i cel ich wykorzystania

a) Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową, informacja jest automatycznie przesyłana do serwera naszej strony internetowej przez przeglądarkę internetową używaną w Państwa urządzeniu końcowym (komputer, laptop, tablet, smartfon, itp.). Informacje te są tymczasowo zapisywane w tzw. pliku logu. Następujące dane są zapisywane bez Państwa ingerencji i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia: Adres IP komputera, którego dotyczy zapytanie, jak również identyfikator urządzenia lub indywidualny identyfikator urządzenia i typ urządzenia, nazwa pobranego pliku i ilość przesłanych danych, jak również data i godzina pobrania, Wiadomość o pomyślnym pobraniu, domena, której dotyczy zapytanie, Opis typu używanej przeglądarki internetowej i ewentualnie systemu operacyjnego urządzenia końcowego oraz nazwa dostawcy dostępu, historia przeglądarki i standardowe informacje w dzienniku internetowym, dane dotyczące lokalizacji, w tym dane dotyczące lokalizacji z urządzenia mobilnego. Należy pamiętać, że w większości urządzeń przenośnych można kontrolować lub wyłączać korzystanie z usług lokalizacyjnych w menu ustawień urządzenia przenośnego. Nasz uzasadniony interes zgodnie z Art. 6 (1) zdanie 1 (f) PKBR do gromadzenia danych opiera się na następujących celach: zapewnienie sprawnego połączenia i wygodnego korzystania ze strony internetowej, ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu wraz z innymi celami administracyjnymi. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zgromadzonych danych do wyciągania wniosków dotyczących danej osoby. b) Korzystając z naszego formularza kontaktowego, w przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej. Wymagane są co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko oraz adres e-mail, abyśmy wiedzieli, od kogo pochodzi zapytanie i mogli na nie odpowiedzieć. Dalsze informacje mogą być podane dobrowolnie. Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z Art. 6 (1) zdanie 1 (a) PKBR na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Dane osobowe zebrane przez nas w celu skorzystania z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po wypełnieniu Państwa wniosku. c) Po zawarciu formalnej umowy Przy zawieraniu wiążącej umowy na naszej stronie internetowej prosimy o podanie następujących danych osobowych: - Dane identyfikujące Cię osobiście, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail - data urodzenia - dane kontaktowe, takie jak adres rachunku i adres dostawy/ oraz numer telefonu - zdjęcia - tytuł naukowy - dane identyfikujące Twoją firmę, takie jak firma, adres, dane dotyczące komunikacji (adres e-mail, numer telefonu, numer faksu), NIP lub numer podatkowy, jeśli dotyczy) - informacje o Twoich środkach płatniczych - inne dane osobowe, do których zbierania i przetwarzania jesteśmy prawnie zobowiązani lub uprawnieni i które są nam potrzebne do Twojego uwierzytelnienia, identyfikacji lub sprawdzenia zebranych przez nas danych. Powyższe dane są przetwarzane w celu realizacji umowy. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 (1) zdanie 1 (b) PKBR. Okres gromadzenia danych jest ograniczony do celu umowy oraz, w stosownych przypadkach, do obowiązków prawnych i umownych w zakresie przechowywania danych.

2. 2. Ujawnienie danych osobowych

Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż te wymienione poniżej. Przekazujemy Państwa dane osobom trzecim tylko wtedy, gdy: udzielili Państwo wyraźnej zgody zgodnie z (art. 6 (1) zdanie 1 (a) PKBR) jest to konieczne do realizacji umowy z Państwem (art. 6 (1) zdanie 1 (b) PKBR) istnieje prawny obowiązek ujawnienia (art. 6 (1) zdanie 1 (b) PKBR). Art. 6 ust. 1 zdanie 1 (c) PKBR) ujawnienie informacji jest konieczne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że nie ujawniając danych ma Pan/Pani interes godny ochrony (art. 6 ust. 1 zdanie 1 (f) PKBR). W tych przypadkach zakres przekazywanych danych jest ograniczony do wymaganego minimum. Nasze przepisy o ochronie danych osobowych są zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, a dane te są przetwarzane wyłącznie w Republice Federalnej Niemiec / Unii Europejskiej. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie ma miejsca i nie jest zamierzone.

3. Prawa osób, których dane dotyczą

Na życzenie chętnie poinformujemy Państwa, czy i jakie dane osobowe dotyczące Państwa osoby są przechowywane (art. 15 GDPR), w szczególności o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do odwołania, pochodzeniu Państwa danych, jeśli nie zostały one przez nas zebrane oraz istnieniu automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Użytkownik ma również prawo do uzupełnienia wszelkich nieprawidłowych danych osobowych, które zostały zgromadzone, o dane skorygowane lub niekompletne (art. 16 PKBR). Ponadto, masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, pod warunkiem spełnienia wymogów prawnych w tym zakresie (Art. 18 GDPR). Masz prawo do otrzymania dotyczących Cię danych osobowych w ustrukturyzowanym, wspólnym i maszynowo czytelnym formacie lub do zażądania przekazania ich innej odpowiedzialnej stronie (Art. 20 GDPR). Ponadto, masz tak zwane "prawo do bycia zapomnianym", tzn. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, o ile spełnione są wymogi prawne (Art. 17 GDPR). Niezależnie od tego, Twoje dane osobowe zostaną przez nas automatycznie usunięte, jeżeli cel, dla którego zostały zebrane, przestanie mieć zastosowanie lub jeżeli dane te będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 17. 7 zdanie 3 GDPR, mają Państwo prawo do odwołania swojej zgody w każdej chwili. W związku z tym nie możemy w przyszłości kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody. Mają Państwo również prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, o ile prawo do sprzeciwu jest przewidziane ustawowo. W przypadku skutecznego odwołania, Twoje dane osobowe zostaną również automatycznie usunięte z naszego systemu (Art. 21 GDPR). Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać e-mail na adres: info@transporttalent.com. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 21 GDPR. 77 GDPR.

4. Czas trwania przechowywania danych

Zgromadzone dane będą przechowywane przez nas tak długo, jak długo będzie to konieczne do realizacji umów z nami lub jeśli nie skorzystali Państwo z prawa do ich usunięcia lub prawa do przekazania danych do innej firmy.

5. Cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są automatycznie tworzone przez Twoją przeglądarkę i zapisywane na Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Plik cookie zawiera informacje, które są związane z konkretnym używanym urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że natychmiast uzyskujemy wiedzę na temat Państwa tożsamości. Stosowanie plików cookie ma początkowo na celu poprawę komfortu korzystania z naszej strony internetowej: Na przykład, używamy tzw. session cookies, aby móc rozpoznać, czy wcześniej odwiedzili Państwo poszczególne podstrony naszej strony internetowej. Jeśli się Państwo zarejestrowali, Państwa hasło zostanie zapisane na czas trwania Państwa wizyty na naszej stronie internetowej oraz podczas przełączania podstron, tak aby nie musieli Państwo za każdym razem ponownie wchodzić na nie. Te sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po opuszczeniu przez Państwa naszej strony internetowej. Aby zoptymalizować obsługę użytkowników, stosujemy tymczasowe pliki cookie, które są zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym na określony czas. Jeśli odwiedzą Państwo naszą stronę ponownie w celu skorzystania z naszych usług, automatycznie rozpoznawane jest, że byli już Państwo u nas i jakie wpisy i ustawienia zostały wprowadzone, aby nie musieć ich ponownie wprowadzać. Z drugiej strony, używamy plików cookie w celu statystycznej rejestracji i oceny korzystania z naszej strony internetowej oraz w celu optymalizacji oferowanych przez nas usług. Cookies te pozwalają nam automatycznie rozpoznać, że byli Państwo już z nami, gdy ponownie odwiedzą Państwo naszą stronę internetową. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu. Dane przetwarzane przez Cookies są niezbędne do wyżej wymienionych celów, aby zabezpieczyć nasze uzasadnione interesy oraz interesy osób trzecich zgodnie z Art. 6 (1) zdanie 1 (f) PKBR. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje cookies. Jeśli nie życzą sobie Państwo, abyśmy rozpoznawali informacje o Państwa komputerze, proszę ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby usuwała cookies z dysku twardego Państwa komputera, blokowała wszystkie cookies lub ostrzegała Państwa przed zapisaniem cookies. Jak usunąć lub zablokować pliki cookie, można dowiedzieć się w obszarze pomocy i wsparcia technicznego w swojej przeglądarce internetowej. Znajdziesz tam instrukcje, jak wyszukać plik lub katalog, w którym przechowywane są pliki cookie. W każdym przypadku należy pamiętać, że całkowite wyłączenie plików cookie może oznaczać, że nie można korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

6. Narzędzia marketingowe/analityczne on-line

Stosowane przez nas środki lokalizacyjne realizowane są w oparciu o Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) PKBR, sekcja 15 ust. 15. 3 TMA. Za pomocą stosowanych przez nas środków śledzenia chcemy mieć pewność, że nasza strona internetowa jest dostosowana do potrzeb naszych klientów i jest stale optymalizowana. Z drugiej strony, wykorzystujemy środki śledzenia w celu statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej oraz w celu oceny i optymalizacji naszej obecności w Internecie. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu powyższej regulacji. Google Analytics W celu projektowania i ciągłej optymalizacji naszych stron internetowych zgodnie z Państwa potrzebami korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej "Google"). W tym kontekście tworzone są pseudonimowe profile użytkowników oraz ustawiane są pliki cookie (patrz również sekcja 5). Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej, takie jak typ/wersja przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona), nazwa hosta komputera dostępowego (adres IP) oraz czas trwania zapytania z serwera są przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu w celu badania rynku i projektowania tych stron pod kątem popytu. Cele te przypominają również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest § 15 ust. 15. 3 TMA w połączeniu z Art. 6 zdanie 1 (f) PKBR. Informacje te mogą być również przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na nasze zlecenie. Adres IP użytkownika nie może być w żadnym wypadku łączony z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimowe, więc ich przyporządkowanie nie jest możliwe (tzw. maskowanie IP). Przesyłane przez nas dane połączone z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy. Dane, których okres przechowywania został osiągnięty, są automatycznie usuwane raz w miesiącu. Dalsze informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych w Google Analytics można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony może okazać się niemożliwe. Mogą Państwo również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z tej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Alternatywnie do wtyczki do przeglądarki, szczególnie w przypadku przeglądarek na urządzeniach przenośnych, mogą Państwo również uniemożliwić pobieranie danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Aby uniemożliwić zbieranie danych w przyszłości podczas odwiedzania tej strony internetowej, zostanie ustawiona opcja opt-out cookie: Wyłączyć Google Analytics. Cookie opt-out jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest przechowywany na Państwa urządzeniu. Jeśli usuną Państwo pliki cookie w tej przeglądarce, muszą Państwo ponownie ustawić opt-out cookie. Google Adwords / Śledzenie konwersji Korzystamy również z internetowego programu reklamowego "Google AdWords" w ramach śledzenia konwersji Google AdWords. Google Conversion Tracking jest usługą analityczną świadczoną przez Google. Po kliknięciu na reklamę obsługiwaną przez Google, na urządzeniu użytkownika umieszczany jest plik cookie śledzenia konwersji. Te pliki cookie wygasają po 30 dniach, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie można ich zidentyfikować. Jeśli użytkownik odwiedza pewne strony na naszej stronie, a plik cookie nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że kliknął na reklamę i został skierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym nie ma możliwości, aby pliki cookie były śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje zbierane za pomocą cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Informacje zbierane za pomocą cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji, które określa całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie będą oni jednak otrzymywać żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkowników osobiście. Te cele są również naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych. Podstawą prawną korzystania z Google Adwords/ Conversion Tracking jest sekcja 15 ust. 15. 3 TMA w połączeniu z Art. 6 zdanie 1 (f) PKBR. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się takiemu korzystaniu, uniemożliwiając instalację plików cookie z domeny "googleadservices.com" poprzez odpowiednie ustawienie w swoim oprogramowaniu przeglądarki (opcja dezaktywacji). Wówczas nie będziesz uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji. Dalsze informacje oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads , https://policies.google.com/privacy. LinkedIn Plugins portalu społecznościowego LinkedIn są zintegrowane na naszej stronie internetowej. Dostawcą jest firma LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Kliknięcie na przycisk LinkedIn powoduje nawiązanie połączenia z serwerami LinkedIn. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez LinkedIn bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i integrowana z witryną. W ten sposób informacje o tym, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową są przekazywane do LinkedIn. Jeśli jesteś zalogowany do swojego konta w serwisie LinkedIn, kliknięcie przycisku LinkedIn pozwoli Ci powiązać swoją wizytę na naszej stronie bezpośrednio z Twoim profilem. Nawet jeśli nie posiadasz swojego profilu, nie można wykluczyć, że Twój adres IP zostanie zapisany przez LinkedIn. Zwracamy uwagę, że jako dostawca strony internetowej nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez LinkedIn. Więcej informacji na temat polityki prywatności LinkedIn można znaleźć na stronie www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Bezpieczeństwo danych

Dokładamy wszelkich starań, aby podjąć wszelkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu przechowywania Państwa danych osobowych w taki sposób, aby nie były one dostępne dla osób trzecich ani dla ogółu społeczeństwa. Jeśli chcieliby Państwo skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że poufność przekazywanych informacji nie może być całkowicie zagwarantowana za pomocą tej metody komunikacji. Dlatego zalecamy przesyłanie nam poufnych informacji wyłącznie drogą pocztową.

Rzeczywistość i zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych

Niniejsza polityka prywatności jest obecnie obowiązująca. Zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych może okazać się konieczna w związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej i ofert na niej zamieszczonych lub w związku ze zmianą wymogów prawnych lub urzędowych. Aktualne oświadczenie o ochronie danych osobowych można w każdej chwili wywołać i wydrukować na tej stronie internetowej.

Nazwa i dane kontaktowe administratora danych

Niniejsze informacje dotyczące prywatności odnoszą się do przetwarzania danych przez: Transport Talent GmbH & Co. KG, Bernstorffstrasse 120, 22767 Hamburg, Telefon +4940 53 7991 410 dataprivacy@transporttalent.com